Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. I avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt listar vi kända brister i tillgänglighet.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och berätta det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgänglig

Vi är medvetna om följande brister som inte följer lagkraven:

  • Användare som tabbar sig genom våra olika kurskategorier behöver i de kategorier som har fler än 3 kurser tabba några extra gånger för att hoppa ned till nästa kategori. Vi undersöker varför detta uppstår och planerar att åtgärda bristen under vinter 2020/2021.

  • Vi har vissa brister i navigationen för skärmläsare i våra kurser. Kurser öppnas i en ny flik och har ett så kallat tillgänglighetsläge för användare med skärmläsare, vi har påtalat detta för leverantören. Detta gäller kurser producerade fram till och med 2019. Vi arbetar löpande med förbättringar och åtgärder för dessa tillgänglighetsproblem.

  • För användare som ökar textmellanrum kan element skymmas av text. Vi arbetar för att ha detta problem åtgärdat vintern 2020/2021.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Opendigi

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 23 september 2020.

Hur vi jobbar med digital tillgänglighet

Vi strävar efter att Arbetsförmedlingens webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Ett arbete pågår för att se över Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer. För att ge våra medarbetare rätt förutsättningar och kunskap om digital tillgänglighet lägger vi stort fokus på att utbilda dem som utvecklar våra digitala tjänster.