Opendigi - kurser för att öka kunskap och intresse för digitalisering

Opendigi innehåller kurser på temat digitalisering som ger dig förutsättningar att öka din digitala kompetens. Här kan du delta i en eller flera kurser direkt på sajten. Kurserna är korta, enkla och går lika bra att göra på mobil som på dator.

Använd våra kurser och anpassa till din arbetsplats

Gör som Region Västra Götaland och Region Västerbotten och hämta hem kurser.

Alla kurser på den här sajten är byggda i SCORM, en öppen standard som gör att det går att redigera och anpassa kurserna för din egen verksamhet.

Digitalt engagemang på Arbetsförmedlingen

Alla våra medarbetare, våra kunder och medborgare ska känna sig trygga med att använda digitala tjänster.

Vi vill dela med oss av det vi själva lärt oss genom det pedagogiska material vi tar fram på Arbetsförmedlingen. Vi hoppas att det ska göra det lättare för fler att fylla på sin kunskap på temat digitalisering.

Digital kompetens är en viktig nyckel för att vara en attraktiv arbetstagare och arbetsgivare på framtidens arbetsmarknad och för att hänga med i samhällsutvecklingen.

I vår satsning på att skapa digitalt engagemang jobbar vi också med:

Samarbeten

Vi samarbetar med myndigheter, företag och bibliotek för att lära oss mer och för att skapa bra innehåll till medarbetare och kunder. Vi har tillsammans med Google skapat digitalajag.se – kurser i digitala vardagskunskaper.

Event

Vi bjuder in föreläsare som berättar om digital utveckling och vi ordnar olika event för att öka intresset för att lära sig mer om eller för att hitta inspiration till nya digitala tjänster

Undersökningar

i kartlägger kontinuerligt vår digitala kompetens och var vi bör lägga utbildningsfokus. Vi frågar våra användare och kunder om deras behov och hur de tycker att våra digitala kanaler fungerar.

Digitala coacher

Vi har ett nätverk av kollegor som inspirerar, stöttar och genomför kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare och kunder. I deras roll ingår att hålla lite extra koll på digital kunskap på just sina arbetsplatser.