Vad är OpenDigi?

OpenDigi är framtaget av Arbetsförmedlingen som en del av våra samlade initiativ för att skapa digitalt engagemang. Digitalt engagemang hjälper oss att se med nyfikenhet på dagens snabba teknikutveckling. På temat digitalisering har vi här paketerat lärande innehåll som skapar förutsättningar för oss att öka vår digitala kompetens.

lock

Öppna kurser för att öka intresset för digitaliseringens möjligheter!

Vi vill skapa en ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter både i och utanför myndigheten. Vi tror att de kurser vi tar fram också kan vara av intresse för andra och delar gärna med oss.

laptop

Ta del av våra kurser och öka din digitala kompetens!

Här kan du delta i en kurs eller flera. Du kan avsluta när som helst och börja där du slutade vid ett senare tillfälle. Vi vill bidra till en ökad digital kompetens och inspirera till ett fortsatt lärande.

pizza

Vi delar gärna!

Kontakta oss om du vill ta del av materialet. Alla kurser är byggda i SCORM, en öppen standard. För den som önskar kan de vidare nyttjas och anpassas till den egna verksamheten. digitalt-engagemang@arbetsformedlingen.se

Om oss

På Arbetsförmedlingen tror vi att digital kompetens är en viktig nyckel för att vara attraktiv arbetstagare och arbetsgivare på framtidens arbetsmarknad – och för att överhuvudtaget hänga med i samhällsutvecklingen. För att öka den digitala kompetensen hos alla på vår egen myndighet och hjälpa våra kunder att bli mer digitala satsar vi på digitalt engagemang. Genom att dela med oss bidrar vi också till en mer transparent omvärld. Har du frågor? Eller kanske tips? Kontakta oss digitalt-engagemang@arbetsformedlingen.se.